Träningens inverkan på psyket

Att träning påverkar oss positivt på flera olika sätt är klarlagt för länge sedan och är idag allmän kunskap. Träningen påverkar oss dock inte bara fysiskt i exempelvis bättre kondition, mer styrka och uthållighet utan träning påverkar också vårt psyke. På vilket sätt ska vi ta reda på i denna artikel.

Spänn musklerna och träna hjärnan

Vår mentala hälsa kan förbättras på många olika sätt genom att träna och det ger både kortsiktiga effekter och långsiktiga effekter. De kortsiktiga effekterna är bland annat att man får bättre minne och därför kan det vara bra att träna i samband med att man ska lära sig något nytt, teorin till körkortet till exempel. Denna minnesförbättringen är dock kortsiktig och man får bäst resultat av konditionsträning med måttlig intensitet. De långsiktiga effekterna är att träning bromsar hjärnans åldrande, har effekt på sjukdomar i hjärnan och är ett effektivt verktyg mot ångest och depression. Från och med omkring 20 års ålder börjar vi förlora hjärnceller men om man är fysisk aktiv kontinuerligt kommer man skapa nya hjärnceller. Motion har även visats kunna förebygga de två sjukdomarna Alzheimers och Parkinsons. Idag har man till och med kommit fram till att träning och motion fungerar bättre på dessa diagnoser än läkemedel. Detsamma gäller ångest och depression. Antidepressiva läkemedel ökar produktionen av signalsubstanser som serotonin, dopamin och noradrenalin och exakt samma sak sker vid regelbunden träning, dessa signalsubstanser ökar. Vid träning fås också ett endorfinpåslag vilket man inte får från de läkemedel som finns för att behandla ångest och depression. Träning kan med andra ord bota ångest och/eller depression på ett mycket effektivt sätt.

Andra positiva effekter och FaR

Andra positiva effekter och FaR

Förutom att lindra, förebygga och bota sjukdomar och förebygga åldrande av hjärnan så påverkar träning oss på många andra sätt också. Det som är intressant är att träning i alla dess former kan ha så bred påverkan på funktioner som har sin utgångspunkt i hjärnan. Genom regelbunden träning kommer man få bättre koncentration, ett högre motstånd mot panikattacker, bättre impulskontroll, effektivare inlärning, bättre fokus och simultanförmåga, förbättrad kreativitet, bättre omdöme och beslutsfattande och en positiv effekt på utmattningssyndrom. Det finns garanterat många fler positiva effekter som har med hjärnan att göra som jag glömt bort att nämna. Sedan är det självklart svårt för vetenskapen att säga hur mycket bättre fokus man får eller hur mycket impulskontrollen förbättras. Sedan man insett hur mycket regelbunden träning faktiskt påverkar så finns idag fysisk aktivitet på recept (FaR) som läkare kan förskriva till en patient. Ofta så handlar det om att man ska röra på sig mer på egen hand eller så kan det ske hos någon friskvårdsaktör. FaR förskrivs idag för att förebygga eller behandla sjukdomar som kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen, depression med mera. Tyvärr används inte FaR i den utsträckning som den borde utan läkare förskriver istället läkemedel, speciellt när det handlar om depression. Varje år skrivs dock 100 000 till 120 000 motionsrecept varje år men den siffran bör kunna vara mycket högre. Motion och träning är ett fantastiskt verktyg för att må bra i hela kroppen, man skulle kunna kalla det för naturens alldeles egna dundermedicin.

Maja

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen