Ashtanga Yoga för bättre hälsa

Yoga som träning i olika former är ett perfekt alternativ för att både stärka kroppens muskler men också sinne. Yoga har använts som terapi och i ett avslappnande syfte sedan urminnes tider. Sedan starten har det sedan utvecklats flera olika former av yoga som till exempel Ashtanga som denna artikel är inriktad på. Ashtanga är en form av Yoga som idag är väldigt utbrett och populärt över hela jorden. Det var framförallt eleven Krishna Pattabhi Jois som spred denna form av Yoga vidare till resten av omvärlden och gjorde den känd. Men han tog lärdom och inspiration från sin mästare Tirumalai Krishnamacharya. Men vad är det egentligen som är utmärkande för Ashtanga Yoga och vad har denna form av träning för fördelar för kroppen och hälsan?.

Vad är Ashtanga Yoga?

Ashtanga Yoga

Som i de flesta olika yogaformer är andningen väldigt viktig för Ashtanga. Men för just denna yogaformen är den väldigt säregen och nödvändig. Men vad som också gör Ashtanga väldigt unik är att den delas in i åtta olika moment och har etik som grundstenar i samtliga sektioner.. Dessa moment är Yama där man lär sig om etiska regler som till exempel sexuell energi, ickevåld och ogirighet. Andra delen är Niyama som innefattar och behandlar livsstilen hos utövaren. Detta inkluderar bland annat glädje, disciplin och tro. Tredje delen kallas för Asana där man lär sig om olika kroppsställningar eller säten som det också kallas för. Pranayama är det fjärde momentet och här lär man sig om andningskontroll i kombination med att kunna hantera sina sinnen till fullo. Femte momenten kallas för Prayahara och denna del innefattar framförallt sinneskontroll genom olika övningar och positioner. Dharana är nästa moment och här lär man sig koncentration och hur man uppnår fullt fokus. Dhyana är den sjunde delen och detta moment handlar om meditation. Sist men inte minst har man sedan Samadhi som är när man uppnår full koncentration och kan koppla bort omvärlden och då hamna i vad som kallas djup meditation. För att kunna uppleva den fulla helheten av Astanga Yoga ska den läras ut av en Yogin. Men om man enbart vill få en bättre förståelse för denna form av denna universala etik kan man uppsöka ett yogacenter för kurser eller pass. 

Fördelar med Ashtanga Yoga

Fördelar med Ashtanga Yoga

Det finns flera bevisade fördelar med att utöva yoga regelbundet. Det är ett ypperligt tillfälle där man kan slappna av och koncentrera sig till fullo på kroppen, dess rörelser och position istället för vardagliga problem och stressmoment. Men vad man ska ha i åtanke om man har ett intresse för Ashtanga Yoga är att det krävs full hängivenhet för att uppnå och förstå den fulla etiken. Detta innebär många timmar varje dag där man kräver full koncentration och meditation. Men att lära sig om de åtta olika momenten innebär också att man lär sig mer om sig själv och sin fulla potential. Vilket ger flera fördelar till vardagen och ett mer avslappnat liv där man kan hitta en bättre balans i tillvaron. En annan stor fördel är också att denna yogaform är en väldigt bra träning som stärker kroppens samtliga muskler. 

Maja

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbaka till toppen